Logga

Ösmo kyrka

De äldsta delarna i Ösmo kyrka är från 1100-talet, men huvuddelen är från 1300-talet. Tak- och väggmålningarna är från 1400-talet och är gjorda av Albertus Pictor.

Se dig omkring
Här kan du se hur det ser ut i Ösmo kyrka med hjälp av en panoramabild.

Albertus Pictor

Takmålningarna i Ösmo kyrka är gjorda av Albertus Pictor, som under 1400-talet målade i flera kyrkor i Sörmland och i Uppland.

Albertus Pictor, Albertus Ymmenhusen, Albrekt Målare eller Albrekt Pärlstickare (ca 1440-1509) kom från en liten stad i mellersta Tyskland, Immenhausen, efter vilken han också tagit ett av sina tillnamn.

I bevarade svenska källor dyker han först upp som borgare i Arboga 1465, i Stockholm omtalas han första gången 1473. Detta år gifte han sig med Johan Målares änka Anna och löste ut deras barns arvslott i det stenhus vid Norreport som Anna medförde i boet.

I Stockholms handlingar för de följande decennierna kallas han ömsom målare, ömsom pärlstickare (d.v.s. brodör) – han bedrev alltså två yrken, uppenbarligen med stor framgång att döma av huvudstadens skattelängder.

År 1507 uppges att ”han på sängen ligger städse” och måste företrädas av sin hustru Anna i en rättssak. Men följande år, när ärendet åter var uppe till behandling, kunde han själv närvara i rådhusrätten, och i juni 1509 fick Albrekt Målare ett arvode för att ha spelat orgel vid en begravningsmässa i Storkyrkan. Han bör då ha varit omkring 70 år gammal – med tidens mått en gammal man. Detta år är hans namn dock inte längre upptaget i skattelängden, och han har förmodligen gått ur tiden senare under året.

Tillsammans med sin verkstad har Albertus Pictor målat ett 30-tal kyrkor i Mälardalen, såvitt vi nu vet. Den målade ytan i kyrkor som Härkeberga eller Täby, vilka hyser två av hans bäst bevarade målningssviter, är ca 600 kvadratmeter. Hans livsverk – som också omfattar ett okänt antal figurbroderade skrudar – utmärker sig för en överväldigande kvantitet och en imponerande kvalitet. Den kombinationen gör Albertus Pictor till en av de största i svensk konsthistoria.

Thomas Hall, Pia Melin, Christina Sandquist Öberg,
Jan Svanberg, Jan Öberg