Logga

Internationellt arbete

I år uppmärksammas 150 år av internationellt engagemang i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer här:
https://www.svenskakyrkan.se/act/kampanj/sommarkampanj

En av grundpelarna i Svenska kyrkans internationella arbete är att stärka människors egen förmåga att förändra och att kräva sina mänskliga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete stöttar människor oberoende av deras politiska hållning
eller religionstillhörighet. I en stor mängd projekt arbetar man över hela världen. Finansieringen sker genom gåvor och kollekter.

Det internationella perspektivet

Det internationella perspektivet i vår församling innebär att vi är en del av den kristna världsvida kyrkan.

I Ösmo-Torö församling finns en grupp för dem som vill engagera sig i frågor som rör hela världen. Det gäller ekonomiskt, socialt och i fråga om miljö. Här vill vi både sprida ljus över situationer och förhållanden och göra något för att hjälpa.

Vad gör vi?
Vi har valt två områden som vi fokuserar på (läs mer om Rumänien och Tanzania längre ner). Vi samlar in pengar genom att ordna basarer, försäljning, loppis, caféer, våffelservering, med mera.

Vill du veta mer eller engagera dig? Kontakta Johan Demarkesse (se under ”Kontakta oss”).

Rumänien

Vi stöttar just nu organisationen Fundatia Joyo som jobbar med utsatta barn i Bukarest. De driver ett dagcenter, dit barn från utsatta miljöer får komma före och efter skolan och få hjälp med läxor, de får mat och kan även delta i stimulerande fritidsaktiviteter.

Tanzania

Vi samlar även in pengar till Svenska kyrkans projekt ”Stöd varje flickas rätt till sin kropp”, som jobbar för att förhindra könsstympning på unga flickor i Tanzania.

Läs mer om projektet här:
https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/p190

Världsbutiken

I Ösmo-Torö församling kan Du handla i världsbutiken. Varor som är producerade av människor som garanterat inte utnyttjar barn, där människor har en bra arbetsmiljö och får lön.
Butikens varor skiftar från choklad till sjalar och varierar utifrån vad som produceras.
Butiken finns i Sockenstugan och är öppen i samband med gudstjänster och under vägkyrkoperioden.

Välkommen in och handla!