Logga

Vigsel

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. Äktenskapet syftar till att ge stöd åt den inbördes kärleken och troheten mellan två makar. I vigselgudstjänstens högtidliga form ryms tacksamhet och förbön för den gemenskap som de blivande makarna har funnit.

Drop in-vigsel i Maria Magdalena kyrka, Stockholm. Foto: IKON

Bokning
Ring till pastorsexpeditionen och boka tid. Vigslarna sker oftast på lördagar. Under sommarhalvåret vill många bli vigda i våra kyrkor. Därför gäller det att boka i god tid för sommarbröllop.

Inbjudan till vigselträff
Under våren får sommarens alla brudpar en inbjudan till informationsträff då vi presenterar musik och svarar på frågor kring vigseln. Detta tillfälle brukar vara en fin avstämning inför det enskilda vigsel-samtalet.

Vigselsamtal
I god tid före vigseln går präst och blivande brudpar igenom det som ska ske i kyrkan och vad det betyder. Då ordnas också kontakt med kyrkomusikern.

Glöm inte
Hindersprövning är en juridisk process som måste till för ett äktenskap och inleds genom att man kontaktar lokala skattekontoret där man bor och beställer blankett. Prästen brukar vilja ha intyget om hindersprövning när ni ses för vigselsamtal. Observera att intyget om hindersprövning är ”färskvara” och bara gäller i fyra månader.

Musik
Musiken vid vigseln framförs live av tjänstgörande musiker. Endast i undantagsfall kan inspelad musik förekomma, och i dessa fall måste det vara en original-skiva, d.v.s. inte en skiva du bränt själv. Detta har att göra med upphovsrätten och att musikskaparna måste få ersättning för sin musik.  Vi kan inte spela upp musik från Spotify eftersom det avtalet bara gäller för privatpersoner, och inte för uppspelning i offentlig miljö.  

Har ni frågor?
Vi svarar gärna på frågor kring Ert viktiga beslut. Ring gärna eller skriv ett e-brev.

Peter Mourath, kyrkoherde, tel. 08-520 389 24
e-post peter.mourath@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen, tel. 08-520 300 11

Telefontider: Tisdag och onsdag 10-12, torsdag 13-15. Vi försöker dock svara även andra tider.

e-post osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se