Logga

Musikkalender

Varmt välkommen till våra konserter! Du behöver ingen biljett och vi tar ingen entré, men det finns möjlighet att ge ett bidrag till församlingens internationella verksamhet i samband med konserten.

Vi samarbetar med Sensus studieförbund.

Hösten 2020

Med anledning av coronapandemin är antalet platser i våra kyrkor begränsat, så att vi kan hålla kärleksfullt avstånd till våra medmänniskor.

Högmässa med mycket musik

Sön 25/10 kl. 11.00 i Ösmo kyrka
“Messe modale” av Jehan Alain framförs av:
Unni Eriksdotter, sopran
Carin Christoffersson, alt
Katarina Rudérus, orgel

Musik och lyrik

Lör 31/10 kl. 16.00 i Ösmo kyrka
Musik av Beethoven
Barna Both, sång
Unni Eriksdotter, piano

Konsert till Beethovens minne

Lör 21/11 kl. 16.00 i Ösmo kyrka
Katarina Rudérus, sopran
Barna Both, piano
Peter Mourath

Högmässa med mycket musik

Sön 8/11 kl. 11.00 i Ösmo kyrka
Temamässa med musik från klostret på Iona.
Körensemble, instrumentalister

Julkonsert

Lör 12/12 kl. 16.00 i Ösmo kyrka
Ensemble ur Kyrkokören
Instrumentalister

Mariakonsert

Lördag 19/12 kl. 16.00 i Ösmo kyrka
kören ÖsMotetten framför Mariamusik skriven av kvinnor
Gamba/cello