Logga

Våra orglar

Ösmo kyrkas läktarorgel

Ösmo kyrkas läktarorgel är byggd av orgelbyggaren E A Setterquist år 1873. Den har 13 stämmor, två manualer och pedal. Traktur och registratur är mekanisk. Spelbordet är fristående. Fasaden, av triumfbågstyp, är målad i grått med förgyllda ornament. Samtliga fasadpipor är blinda. Enligt en inskrift på orgelfasaden är orgeln en gåva år 1873 av kyrkans dåvarande patronus friherre C G Adlercreutz till minne av hustrun Margaret Seton.

Orgelns disposition är följande:

Manual 1:
Bourdon 16
Principal 8 B/D
Flûte harmonique 8
Gamba 8
Oktava 4
Oktava 2
Trumpet 8 B/D

Manual 2:
Rörfleut 8 B/D
Salicional 8 (bas gemensam med Rörfleut 8)
Flûte oktaviante 4

Pedal:
Subbas 16
Bourdon 8
Basun 16

Koppel: I/P, P4/P, II/I, II16/I, I4/I
Omfång: manual C–f3, pedal C–c1

Äldre orglar
Enligt en anteckning från 1613, gjord på pärmen till ett hymnarium som tillhört kyrkan, härrörde den första orgeln från 1531 och var i bruk till 1728 då Olof Törnflycht d y skänkte kyrkan en ny. Den äldre orgeln flyttades då till Nynäs. Det nya orgelverket i Ösmo utbyttes redan 1777 mot en orgel med 7 ½ stämmor, byggd av Olof Schwan i Stockholm. Denna sistnämnda orgel blev efter 1873 flyttad till Nynäs där den stod till gårdskyrkans ombyggnad 1912. Detta år skänktes orgeln till Nynäshamns köping av Nynäs dåvarande ägare prof. Hjalmar Sjögren. Den magasinerades men har senare förstörts.

Anmärkningar
Carl Gustaf Adlercreutz (1799–1883). Friherre. Kornett vid livgardet till häst 1822, ryttmästare 1826, överstelöjtnant i armén 1839, avsked med överstes namn 1849. Ägare till Nynäs gård. Död 1883 på Nynäs. Gift med stiftsjungfrun Margaret Seton (1807–70), dotter till med. dr. Patrik Seton.

Erik Adolf Setterquist (1809–85). Orgelbyggare. Setterquist påbörjade sin verksamhet 1845 och examinerades 1857. 1857–60 arbetade han i Strängnäs i bolag med P L Åkerman. 1861 egen fabrik i Hallsberg, senare flyttad till Örebro.

Ofof Schwan (1744–1812). Ansågs av sin samtid som Sveriges förnämste orgelbyggare och utförde ett femtiotal orglar i kyrkor i Sverige och Finland. Orgeln för Ösmo tillhör hans tidigaste arbeten.

Torö kyrkas orgel

Torö kyrka fick en ny digital orgel 2014, av märket Roland.

Orgeln har 33 olika stämmor fördelat på två manualer och pedal. Men i och med att det är en digital orgel finns det i minnesbanken upp till 108 olika ljud att välja på i orgeln.

Det förra orgelns fasad har satts upp för att dölja högtalarna.

Den gamla orgeln, av märket Werner Bosch Kassel som var byggd 1961, totalförstördes vid en vattenläcka år 2013.

Den orgeln hade 6 stämmor, fördelat på en manual och pedal.

Orgelns disposition var:

Manual:
Gedakt 8
Principal 4
Rörflöjt 4
Blockflöjt 2
Scharff (3-korig)

Pedal:
Subbas 16