Logga

Aktuellt

Med anledning av corona
Så påverkas vår verksamhet!
Uppdaterad 2020-08-27.

STRÄNGNÄS STIFT 900 ÅR!

Söndag den 27/9 kl. 11.00 firar vi högmässa med körsång i Ösmo kyrka. Till kyrkan kommer också Teol. dr. Ingemar Söderström för att koppla vår lokala församlings historia till Strängnäs stift som firar 900 år.
Direkt när högmässan har avslutats, efter en kort bensträckare, kommer Ingemar Söderström att berätta och gestalta händelser som har format vår historia från medeltiden till våra dagar.

Välkomna till en mycket lärorik och inspirerande stund!

I Biblioteca Medicea Laurenziana i Florens förvaras en handskrift som innehåller en mycket tidig uppräkning av skandinaviska biskopssäten. Uppräkningen skrevs i början av 1120-talet. Den trycktes första gången 1866, men inte förrän 1913 behandlades den av en svensk historiker. I nordisk forskning har den fått namnet Florenslängden, Florenslistan eller Florensdokumentet efter förvaringsplatsen, men ursprunget var troligen ett benediktinkloster i närheten av Rom.

Florenslängdens tre ortsnamn Scara, Strigines och Sigituna kan inte missförstås: de är Skara, Strängnäs och Sigtuna, och två av dem är fortfarande biskopssäten. Övriga namn har vållat en hel del diskussion och olika tolkningar.

Florenslängden innehåller det första skriftliga omnämnandet av en rad platser och landskap i Sverige. Varför landskapslistan har fogats till förteckningen över biskopssäten är oklart. Florenslängden består av platser. Vilka biskoparna var vet vi inte, och inte hur deras domkyrkor såg ut.

Ukulelekurs
Vill du lära dig spela ukulele? Häng med på vår kurs!
https://osmotoro.se/ukulelekurs/

Kyrkbladet
Vår församlingstidning. Nummer 3 delas ut med posten till alla boende i församlingen tis 1/9.
Läs senaste numret

Youtube
Med anledning av coronan har vi live-streamat en del gudstjänster och konserter i sommar. Du kan se dessa på vår Youtube-kanal.