Logga

Barn och ungdom

Här hittar du information om våra verksamheter för barn och ungdomar. För att få mer information om respektive grupp – klicka på rubriken!

Kyrkstunden är vår öppna verksamhet för dig med små barn. Med öppen verksamhet menas att du inte behöver anmäla dig i förväg, det är bara att komma!

Musiklek är en sång- och upplevelsestund för dig med små barn.

Tisdagsgruppen är vår verksamhet för barn 8-10 år.

JaYa! Just as you are! Det här är vår ungdomsgrupp.

Konfirmation – för dig som går i årskurs åtta.