Logga

Snarberga

Snarberga är vårt församlingshem på Torö. Stugan är ganska liten och rymmer ca 25 personer sittande. Porslin finns för 25 personer.

Du kan få hyra den i samband med dop eller begravning för att ordna dop- eller begravningskaffe.

Kostnaden beror på om du bor i församlingen och hur länge du vill ha lokalen, kontakta oss för mer info (Tel 08-520 300 11).