Logga

Dop

Ända sedan kyrkans första tid har dopet varit huvudvägen in i kyrkans gemenskap. Dopet erbjuder också en livstolkning utifrån tron på Jesu död och uppståndelse som handlar om en väg genom död till liv, från förtvivlan till hopp och från ofrihet till frihet.

Skall ditt barn döpas i år? 
Ett nyfött barn behöver det bästa av allt. Framförallt behöver det förstås Din tid och omsorg. Men tiden går fort och snart nog är Din famn för trång. Med tiden behöver en människa många olika relationer och sammanhang för sin utveckling. Svenska kyrkan i Ösmo-Torö är en urgammal miljö för växt, mognad och trygg gudstro. Församlingen erbjuder gudstjänster och samlingar av olika slag för alla åldrar.

Information och bokning
Om Du bestämmer Dig för att ordna dop eller för att ta reda på mer, så ringer Du till pastorsexpeditionen. Där kan Du boka tid direkt. Du bör ringa minst en månad före önskad dopdag. Dopgudstjänst firas oftast på söndagar kl. 13 i Ösmo kyrka men ibland även på lördagar. Även i Torö kyrka och i Landsorts kapell kan vi ordna med dop.

Dopsamtal
När du har bokat dop ringer prästen upp och avtalar tid för samtal så att ni tillsammans kan planera dopet.
Om Du vill anmäla fadder så skall han/hon vara döpt.

Dopgudstjänst
Så blir det dop. Minst en månad mellan Ditt första telefonsamtal och dopet brukar behövas. Såväl dopklänning som lokal för dopfesten kan vi för det mesta ordna.

Musik vid dopet
Musiken vid dopet framförs live av tjänstgörande musiker. Endast i undantagsfall kan inspelad musik förekomma, och i dessa fall måste det vara en original-skiva, d.v.s. inte en skiva du bränt själv. Detta har att göra med upphovsrätten och att musikskaparna måste få ersättning för sin musik.  Vi kan inte spela upp musik från Spotify eftersom det avtalet bara gäller för privatpersoner, och inte för uppspelning i offentlig miljö.  

Dop i vuxen ålder?
I Svenska kyrkan döper vi människor i alla åldrar. Vi ser dock dopet som en gåva som ges en gång för alla i en människas liv. Svenska kyrkan erkänner också alla andra kristna kyrkors dop. Därför varken kan eller behöver man bli döpt på nytt i vår församling.
Om Du funderar på att bli döpt i vuxen ålder så får du gärna ta kontakt med någon av församlingens präster.

Välkommen!

Peter Mourath, kyrkoherde, tel. 08-520 389 24
e-post peter.mourath@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen, tel. 08-520 300 11

Telefontider: Tisdag och onsdag 10-12, torsdag 13-15. Vi försöker dock svara även andra tider.
e-post osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se

För ytterligare och utförlig information om dop i allmänhet se Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se eller www.dopguiden.se