Logga

Musik

Musiken är en av Guds vackraste och härligaste gåvor, med vilken man kan fördriva många anfäktelser och onda tankar. Det är en av de bästa konstarterna; tonerna ger liv åt texten. Den fördriver melankoli, som vi ser hos kung Saul. Musiken är den bästa trösten för ett sorgset sinne. Med musikens hjälp tröstas hjärtat och återfår sin frid.

Martin Luther i “Colloquia mensalia” (1569)

I vår Musikkalender läser du om kommande konserter och
musikgudstjänster.

Vill du veta mer om och gå med i någon av våra körer? Kika in här!

Du kan också läsa om vår orgelmusik en gång i månaden, och om våra orglar.

Sommarkör
Du körsångare som är sommarledig: kom och sjung i “sommarkören”. Vi repeterar en gång och sjunger sedan på högmässan! Du kan få noter och stämfiler i förväg! Det finns två tillfällen i sommar:

Första tillfället:
Repetition tors 16/7 kl. 15-17
Högmässa sön 19/7 kl. 11
Anmäl dig till: unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se

Andra tillfället:
Repetition tors 6/8 kl. 15-17
Högmässa sön 9/8 kl. 11, rep från kl. 10

Repertoar:
I denna ljuva sommartid /Öhrwall
Led mig Gud /Wesley
Tårarna vattnar /Cederberg
Må Guds skönhet lysa upp din väg /Rudérus

Anmäl dig tillkatarina.ruderus@svenskakyrkan.se