Logga

Retreat

Varje höst någon gång vid månadsskiftet oktober-november brukar församlingen anordna en retreat.

Vi åker iväg till en äldre herrgård i hjärtat av Sörmland där vi över veckoslutet skapar en vilsam miljö där bön, tystnad, goda måltider och tillfälle till promenader är viktiga beståndsdelar.

Han sade till dem:

”Följ med mig bort till en öde trakt,
så att vi får vara ensamma och ni kan vila er litet.”

Markus 6:31

Retreat betyder ”att dra sig undan” (jfr ”reträtt”). Retreaten har djupa rötter i kristen tradition, ända från urkyrkans dagar.

Att vara på retreat är att för ett tag dra sig undan från vardagslivets alla intryck för att i tystnaden få perspektiv på livet och öva sig i att lyssna inåt mot Guds tilltal.

I ”konceptet” för retreat ingår eget rum, färdiglagade måltider och en fast ordning för dagarna med utrymme för andakt, eftertanke och promenader.

För mer information: 076-776 15 72
peter.mourath@svenskakyrkan.se