Logga

Gravsten

Den enskildes grav skall underordna sig kyrkogårdens stämningsfulla helhetsbild. Gravvårdens värde ligger inte i om den är mer eller mindre påkostad, utan i en samverkan med omgivning och i minnesmärkets konstnärliga innehåll. 

Gravsten ska godkännas av församlingen. Ansökan med ritning lämnas till pastorsexpeditionen. Även ny inskription ska godkännas innan den utförs. Emot en arbetskostnad kan församlingen i vissa fall utföra justering av gravstenar.
Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information.

Säkrade gravstenar

Gravrättsinnehavaren har ansvar för gravstenen/gravvården, men i församlingens ansvar ingår att testa att gravstenarna är stadiga. Församlingen kan därför anmoda gravrättsinnehavare att åtgärda gravstenar som inte uppfyller säkerhetskraven.

Kulturhistorisk inventering

Stockholms läns museum gjorde 2012 en inventering av gravvårdar på Ösmo gamla kyrkogård. Motsvarande inventering gjordes 2014 på Torö kyrkogård och Lotskyrkogården. I inventeringarna anges vilka gravstenar på församlingens kyrkogårdar som är kulturhistoriskt intressanta. Församlingen har som ambition att värna dessa gravvårdar för framtiden.