Logga

Begravningsombud

Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen och har till uppgift att företräda de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Staten kontrollerar genom begravningsombudet hur huvudmannen (församlingen) fullgör sitt ansvar för begravningsverksamheten.

Begravningsombudets uppgifter är:

  • Att kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Att granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Att undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Att informera om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Att hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Begravningsombud i Ösmo-Torö församling är
Camilla Elmius
Tel: 073-616 73 09