Logga

Torö kyrka

Torö kyrka är en träkyrka från 1600-talet, med ovanlig arkitektur. Till kyrkan hör också den s k lotskyrkogården på södra Torö.