Bli medlem

Varje människa har rätt till ett liv i värdighet. Med ditt medlemskap bidrar du till att vi kan hjälpa, stötta och finnas till för de mest utsatta i samhället.

Normalt sett blir man medlem i Svenska kyrkan när man döps, ofta som barn. Skulle man ha gått ur kyrkan och vill bli medlem igen går det bra. Som medlem bidrar du oerhört mycket till att vi som församling kan göra det vi gör, bland annat:

  • Bedriva diakoni där människor kan få enskilda samtal, hjälp och stöd när det behövs. Men också till att vi kan ha så många öppna samlingar dit det bara är att komma för att träffa andra, prata och umgås!
  • Ha Kyrkstunden (öppen förskola) en förmiddag i veckan.
  • Ha verksamhet för barn i låg- och mellanstadieåldern, samt konfirmation och ungdomsgrupp för ungdomar.
  • Ha ett rikt körliv i församlingen med körer för både barn och vuxna.
  • Hyra in musiker och sångare till ett antal konserter under året, såväl under sommartid som under terminstid, och ibland i samarbete med våra körer. Inträdet till våra konserter är alltid gratis.
  • Fira gudstjänst varje söndag, och ibland under veckorna.
  • Under några sommarveckor ha vårt Våffelcafé i Ösmo igång, med möjlighet att få guidning i kyrkan, titta på utställningar, mm.
  • Bedriva ett internationellt arbete som stöttar och hjälper och gör stor skillnad för många utsatta barn i Bukarest och Tanzania.

Och mycket annat!

Vill du bli medlem? Ladda ner foldern, fyll i och skicka in till oss!

Vill du lämna Svenska kyrkan?

Att gå ur Svenska kyrkan är inte förenat med några kostnader, som det ibland framställs i tidningar och media. Önskar du avsluta ditt medlemskap hör du bara av dig till oss, så skickar vi en blankett som du behöver fylla i.
Kontaktuppgifter hittar du här.