Logga

Diakoni och själavård

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

Ansvaret sträcker sig från den lokala församlingen, över det svenska samhället och ut i världen genom en global kristen gemenskap som kämpar mot orättvisor.
Att bli sedd och bekräftad kan hela. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan och diakonen har tystnadsplikt.

Diakonemblemet bärs av diakoner i Svenska kyrkan. Korset står för Kristus den levande och uppståndne. Ringen för helhet och världsvid gemenskap. Duvan för den Helige Ande men också Noas Duva som återvände med en olivkvist i näbben och tände hoppet om att ännu en gång få börja om.   Diakonen har en grundläggande utbildning i ett människovårdande yrke, och utöver det en ettårig utbildning till att bli diakon.

En kort sammanfattning av vad en diakon har kunskap om kan uttryckas så här:

  • den enskilde individen, särskilt när det gäller reaktioner och känslor i utsatta livssituationer och olika livskriser
  • hur människor fungerar i relation till andra
  • hur samhället fungerar
  • vilken betydelse kyrkan och den kristna tron kan ha för den enskilde och för samhället

Personligt samtal

Behöver du stöd eller rådgivning? Vår diakoniassistent finns för dig och kan ge vägledning vid olika livssituationer. Tystnadsplikten inom diakoni är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården. Samtalen är kostnadsfria.

Vår diakon Johan Demarkesse når du på
telefon 08-520 382 82.

Gemenskap

För dig som vill träffa andra har vi ett antal verksamheter där det bara är att komma! Läs mer om Äntligen måndag, ”Snickeboa”, Stickkontakt med mera, under fliken ”Vuxna”.

Frivilligt arbete

Inom församlingen bor många som uppskattar och behöver sällskap eller en hjälpande hand. Välkommen att kontakta diakonin om du söker ett sammanhang där du verkligen behövs. Man får mycket av att ge!

Samverkan

Diakonin samverkar med både kommunen, grannförsamlingar och andra organisationer.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad diakoni är.

Själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. I församlingen finns präst och diakoniassistent som du kan vända dig till.
Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, Skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete. För präst och diakoniassistent är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. För den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas. Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal.

Mer information

Vill du veta mer om samtalsstöd i Svenska Kyrkan kan du läsa här: https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod