Logga

Välkommen!

Välkommen till Svenska kyrkan i Ösmo-Torö församling!
Vi finns för dig i livets alla skeden.

Höstterminen

Nu börjar vi så smått öppna upp lite verksamheter. Vi följer rådande restriktioner och lättar upp allteftersom samhället öppnar upp. Läs vad som händer i kalendern och musikkalendern.

Musik av kvinnor: Psalm 944 med musik av Siv Lindström
På temat ”Musik av kvinnor”
En sommarhälsning från Ösmo-Torö kyrkokör, inspelad i maj 2019.

Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.

Jer 29:11 (1917 års översättning)

De flesta restriktionerna är upphävda! Vi firar gudstjänst som vanligt, och fortsätter visa omtanke för varandra. Flera av våra verksamheter öppnar upp under hösten.

Hemsidan tillhandahålls av Ösmo-Torö församling.
Ansvarig utgivare: Peter Mourath
Allt material på webbplatsen är © Ösmo-Torö församling
eller respektive fotograf.


Vår webbplats samlar inte in någon information om dig.

Hur församlingen hanterar personuppgifter i vårt medlemsregister för att följa GDPR kan du läsa om i vår integritetspolicy.

Vi samarbetar med: