Logga

Välkommen!

Välkommen till Svenska kyrkan i Ösmo-Torö församling!
Vi finns för dig i livets alla skeden.

Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.

Jer 29:11 (1917 års översättning)

Ingenting är som vanligt

Tills vidare är gränsen för “allmänna sammankomster” begränsad till 8 personer. Detta betyder att:

Verksamheter
Alla våra verksamheter gör uppehåll tills det kommer nya riktlinjer.

Gudstjänster – öppen kyrka
Söndagar kl. 11-12 har vi “Öppen kyrka” i Ösmo. Du har möjlighet att delta i andakt och enkelt nattvardsfirande, lyssna på musik och be.
Ösmo kyrka är öppen alla dagar kl. 9-15. Välkommen in!

Påskens och pingstens tid

Under fastetiden gjorde vi en fastekalender som kan ses på vår youtube-sida.
Nu lever vi i påskens och pingstens tid, uppståndelsens och hänförelsens tid, och hoppas att detta år av restriktioner och inställd verksamhet snart skall vara slut. Vi hoppas att vi till sommaren skall få träffas igen. Välkommen till våra kyrkor då och till sommarens gudstjänster, kaffebord, konserter och föredrag!

Stöd och hjälp
Känner du dig ensam och isolerad? Behöver du prata med någon? Tveka inte att ta kontakt med oss! Kontaktuppgifter hittar du här.

Hemsidan tillhandahålls av Ösmo-Torö församling.
Ansvarig utgivare: Peter Mourath
Allt material på webbplatsen är © Ösmo-Torö församling
eller respektive fotograf.


Vår webbplats samlar inte in någon information om dig.

Hur församlingen hanterar personuppgifter i vårt medlemsregister för att följa GDPR kan du läsa om i vår integritetspolicy.

Vi samarbetar med: