Logga

Gravskötsel

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan Ösmo-Torö församling och gravrättsinnehavarna. Församlingen sköter de allmänna ytorna och gravrättsinnehavarna ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick.

Om du inte har möjlighet att sköta graven själv kan du mot en avgift ge församlingen i uppdrag att sköta gravplatsen. Ösmo-Torö församling kan erbjuda två varianter av gravskötsel: sommarskötsel och åretruntskötsel.

Nyplanterat i gravrabatten

Sommarskötsel

  • Ogräsrensning under sommarmånaderna (juni – augusti).
  • Vattning.

Observera att plantering inte ingår.

Åretruntskötsel

  • Vårstädning av graven.
  • Vårplantering (penséer). Hur tidigt vi kan plantera är beroende på vädret, men vi försöker vara klara med planteringen till sista april.
  • Ogräsrensning under säsong.
  • Sommarplantering (förvaltningen avgör vilka blommor som planteras – det kan variera från grav till grav och från år till år). Sommarblommor planteras till midsommar.
  • Byte av planteringsjord vid behov.
  • Vattning.
  • Höststädning av graven.
  • Gravrosett läggs ut till allhelgonahelgen.

Planteringslåda

Vi använder oss av självbevattnande planteringslåda på de flesta gravar som har åretruntskötsel, eftersom det underlättar vattningen under högsäsong. Även du som inte har gravskötsel kan köpa en planteringslåda till din grav av församlingen. Kyrkogårdspersonalen monterar den mot en arbetskostnad.

Beställning av gravskötsel

Gravskötsel beställs via kontakt med pastorsexpeditionen.

Prislista

Justering av gravsten: 350 kr/timme, ev. materialkostnad tillkommer.

Sommarskötsel
Gravplats utan häck 350 kr
Gravplats med häck 450 kr

Åretruntskötsel
Gravplats utan häck 550 kr
Gravplats med häck 650 kr

Priserna ovan gäller enkelgravar. Dubbelgravar har ibland större planteringsyta vilket innebär att priset för gravskötseln kan bli högre.

Sköta graven själv

Om du väljer att själv sköta om graven måste du tänka på att du ska hålla planteringsytan fri från ogräs och vissna växter. Du väljer själv om du vill plantera ettåriga eller fleråriga växter och ser till att de vattnas vid behov.

Har ni planer på att plantera buskar och större växter på graven vill vi att ni kontaktar kyrkogårdsförvaltningen. Tänk på att även ett litet träd blir stort med tiden.

Det finns inte något krav på att det ska finnas en planteringsyta på graven, det går bra att låta hela gravplatsen (även framför gravstenen) vara gräs- eller grusyta om ni hellre vill det. Vill ni någon gång sätta en bukett blommor på graven finns det plastvaser att låna. Vill ni lägga igen planteringsytan på er grav är ni välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Gravlyktor

Mellan 15/4-15/10 tas gravlyktor bort för att undvika olyckor i samband med skötseln av grönytorna på kyrkogården. Kvarglömda lyktor förvaras vid kyrkogårdsexpeditionen. 

Glasvaser och glasburkar

Glasvaser och glasburkar får ej användas på kyrkogården på grund av olycksrisken (plastvaser finns att låna). Porslin och annat ömtåligt material sätts ut på egen risk.

Har du frågor eller vill du få mer information?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss:
Pastorsexpeditionen 08-520 300 11
Kyrkogårdsförvaltningen 070-262 24 45
osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se