Logga

Begravningsavgift

Begravningsverksamheten är ett samhällsuppdrag som staten har gett Svenska kyrkans församlingar över hela landet, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner.

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och ska täcka de enligt lagen nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden. 

Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Alla som är folkbokförda i Sverige och har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift) är därför separerade på skattsedeln. Från och med 2017 är begravningsavgiften enhetlig i hela landet, undantaget i Stockholms och Tranås kommuner.

Vad ingår i begravningsavgiften?

Vill du veta mer om vad som ingår i begravningsavgiften, och inte, kan du läsa mer utförligt om den här:
www.svenskakyrkan.se/medlem/begravningsavgiften

Begravningsombud
Camilla Elmius
073-616 73 09
Läs mer om begravningsombudets uppgifter.

Skriften ”Om begravning”

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har gett ut skriften ”Om begravning”. Där kan man läsa om hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften.

Ladda ner skriften på svenska här nedan.

Vill du läsa den på andra språk finns det här:
https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-begravning