Logga

Begravning

Sorgen efter en anhörig kan upplevas på många olika sätt. Ett är dock säkert: man behöver stöd och hjälp.

Det vanligaste är att man ringer en begravningsbyrå, som sedan tar kontakt med kyrkan för bokning av begravningsgudstjänst och beslut om gravplats.

Det går också bra att först ringa kyrkan. Ett första samtal med prästen kan ge klarhet som behövs inför alla de praktiska beslut som sen ska fattas.

Läs mer om olika gravar, gravrätt, gravskötsel, och gravsten.

Bokning
Om kremation skall ske, behöver församlingen minst 10 dagar från första kontakten till begravningsgudstjänst. Vid jordbegravning krävs mer tid än så. Begravning sker vanligen på fredagar kl. 11 eller kl. 14. Andra dagar och tider går att ordna vid behov.

Begravningssamtal
När vi får besked om dödsfallet och önskad begravningsdag så ringer tjänstgörande präst till närmast anhörig och kommer överens om ett möte som kan ske i hemmet eller i någon av kyrkans lokaler. Samtalet handlar om den avlidne och om begravningsgudstjänstens utformning.

Att tänka på:
En begravningsgudstjänst är alltid offentlig. Det betyder att ingen kan utestängas från kyrkan.
Om den avlidne har utträtt ur Svenska kyrkan uppfattas det av kyrkan som en viljeyttring om att begravningsgudstjänst i kyrkans ordning inte är önskvärd. En tidig kontakt med präst kan underlätta och ge stöd och råd inför alternativa former av avsked.

Musik
Musiken vid begravningen framförs live av tjänstgörande musiker. Endast i undantagsfall kan inspelad musik förekomma, och i dessa fall måste det vara en original-skiva, d.v.s. inte en skiva du bränt själv. Detta har att göra med upphovsrätten och att musikskaparna måste få ersättning för sin musik.  Vi kan inte spela upp musik från Spotify eftersom det avtalet bara gäller för privatpersoner, och inte för uppspelning i offentlig miljö.  

Har ni frågor?
Vi svarar gärna på frågor kring dödsfall och begravning. Ring gärna eller skriv ett e-brev.

Peter Mourath, kyrkoherde, tel. 08-520 389 24
e-post peter.mourath@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen, tel. 08-520 300 11

Telefontider: Tisdag och onsdag 10-12, torsdag 13-15. Vi försöker dock svara även andra tider.

e-post osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se