Logga

Våra kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är de avlidnas vilorum. De är även en tillgång för besökande, vackra och välvårdade platser som kan ge ro och tillfälle till eftertanke.

Inom Ösmo-Torö församling finns tre kyrkogårdar: Ösmo kyrkogård, Torö kyrkogård och Lotskyrkogården. Minneslund finns på Ösmo kyrkogård och på Torö kyrkogård.

På dessa sidor kan du läsa mer om gravskötsel, gravrätt, gravsten, begravningsavgift och begravningsombud.