Logga

Gravar

Ösmo-Torö församling erbjuder på församlingens kyrkogårdar tre olika alternativ till gravsättning. På Ösmo kyrkogård, Torö kyrkogård och Lotskyrkogården erbjuds kistgravplats och urngravplats. Minneslund finns på Ösmo kyrkogård och Torö kyrkogård.

Kistgravplats

En kistgravplats är en enskild gravplats avsedd för gravsättning av en eller flera kistor. Gravsättning sker vanligen i samband med begravningen (jordbegravning). Man kan även gravsätta urnor i en familjegrav som från början var avsedd för kistor.

Gravplatsen upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrätten kan därefter förlängas. Gravplatsen kan smyckas med gravvård (sten eller kors) och gravplantering.

Urngravplats

En urngravplats är en enskild gravplats avsedd för gravsättning av en eller flera urnor. Gravsättning kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål.

Gravplatsen upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare. Gravrätten kan därefter förlängas. Gravplatsen kan smyckas med gravvård (sten eller kors) och gravplantering.

Minneslund

Minneslunden är ett alternativ till enskild gravplats där askan efter de avlidna gravsätts anonymt i ett gemensamt gravområde. Kyrkogårdens personal gravsätter askan utan närvaro av anhöriga. I församlingens minneslundar gravsätts askan genom nedgrävning.

Gravplatsen har ingen gravrätt och det finns inga markerade gravar. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och smyckning med blommor och ljus får göras på anvisad och gemensam plats.

Möjligheten till gravsättning i minneslund kan under vintertid begränsas, gravsättning sker då så snart väderförhållandena så medger.