Logga

ÖsMotetten

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige första gången kunde rösta i allmänna val. Det vill vi uppmärksamma genom att under hela året bara framföra musik av kvinnliga tonsättare!

Vi har därför rekryterat medlemmar till en projektkör som vi nu kallar “ÖsMotetten”, och vars huvuduppgift är att lära in musik från olika tider och kontexter, från olika delar i världen – med den gemensamma nämnaren att musiken är komponerad av kvinnor.

Vi har plats för 2 altar, 1 bas och 2 tenorer!
Du ska vara körvan och kunna läsa noter – provsjungning tillämpas! Kontakta någon av körledarna för mer info:
Unni Eriksdotter tel: 08-520 309 24
Katarina Rudérus tel: 08-520 382 81

För ÖsMotettens medlemmar!