Logga

ÖsMotetten

År 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige första gången kunde rösta i allmänna val. Det vill vi uppmärksamma genom att under hela året bara framföra musik av kvinnliga tonsättare! Tack vare att pandemin satt käppar i hjulet sträcker vi ut projektet under hela 2022 också!

ÖsMotetten 12/9 2021

Vi har därför rekryterat medlemmar till en projektkör som vi nu kallar ”ÖsMotetten”, och vars huvuduppgift är att lära in musik från olika tider och kontexter, från olika delar i världen – med den gemensamma nämnaren att musiken är komponerad av kvinnor.

För ÖsMotettens medlemmar!