ÖsMotetten ljudfiler

Julkonsert 19/12

Maria (manskör)
Maria Tenor 1

Maria Tenor 2

Maria Bas 1

Maria Bas 2

Kyrie – Vasiliauskaite
Sopran 1

Sopran 2

Alt 2

Kyrie – piano

Marias lovsång (damkör)
Bara sopranstämman

Sopranstämma och bakgrund

Bara mezzostämman

Mezzostämma och bakgrund

Bara altstämman

Altstämma och bakgrund

Alla stämmor

There is no rose
Sopran

Alt 1

Alt 2

Tenor

Bas

Angelus
Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor

Bas