Konsert

Kyrkokörens 50-årsjubileumskonsert, inspelad av Anders Jangö.

Det mesta av materialet är skyddat av upphovsrätt, och ska inte spridas vidare utan tillåtelse.

Gloria
December
Alleluia
Aftonsång
A flower remembered
Kyrie
I mig bor Gud
Lead me guide me
Källan, kärleken och Gud
Vandrom fram
Nu bryter ljuset fram
Rejoice in the Lord
Se på din värld