Corona

Så påverkas vår verksamhet

Uppdatering 2020-08-27.

I höst kommer vi att öppna upp en del verksamheter:

Äntligen måndag:
Start 14/9. Vi kommer att vara i Ösmo kyrka. Vi sitter med rekommenderade avstånd mellan varandra, och träffas under lite kortare tid. 11-13.

Snickerboa:
Kontakta Johan Demarkesse eller Anki Holmsten för mer info.

Träff för daglediga, Torö:
Kontakta Johan Demarkesse eller Anki Holmsten för mer info.

Kyrkstunden:
Vi träffas utomhus, utanför Sockenstugan. Vid regn ställer vi in.
Mer info: Nina Åkerlind. Start ons 9/9.

Stickkontakt:
Kontakta Anki Holmsten för mer info.

Torsdagslunch
Start 17/9. Vi sitter på säkra avstånd i församlingshemmet och blir serverade vid borden för att undvika trängsel och köbildning.

Körer
Våra körer kommer att repetera på ett anpassat sätt:
* Vi flyttar repetitioner till kyrkan i möjligaste mån
* Vi delar upp oss i mindre grupper
* Vi repeterar kortare tid

För samtliga verksamheter gäller att vi är noggranna med att se till att vi har en god ventilation och att vi tvättar av ytor mellan det att olika grupper använder lokalerna.

Kontakta oss gärna för mer information!

Gudstjänster och förrättningar

Vid gudstjänster och förrättningar (dop, vigsel och begravning) gäller fortfarande att vi får vara max 50 personer i Ösmo kyrka samtidigt. I Torö kyrka och Landsorts kapell är det färre, beroende på att vi måste kunna hålla avstånden.

Vi är fortsatt försiktiga vid nattvardsfirandet, och uppmanar alla att tvätta händerna i entrén. Vi förutsätter att du som har sjukdomssymptom stannar hemma! Möjlighet att tvätta och/eller sprita händerna finns i alla våra lokaler.

Följ rekommendationerna!

Vi uppmanar alla att även fortsättningsvis följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi gemensamt gör vad vi kan för att bromsa smittspridningen:

  • Om du eller någon i din närhet har smitta ska du stanna hemma i enlighet med smittskyddslagen.
  • Den som har befunnit sig i riskområden uppmanas att stanna hemma i två veckor efter hemkomst.
  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Personer som är över 70 år uppmanas att i möjligaste mån hålla sig hemma.

Om du kan – hjälp någon som behöver!

Låt oss ta hand om varandra i denna tid av oro och undvika att rädslan får styra oss. Att vi undviker fysiskt kontakt sker av respekt för den andre och inte av rädsla. Kanske är det inte läge att besöka vänner i riskgruppen men det går att visa omsorg på andra sätt. Ett telefonsamtal kan betyda mycket. Kanske också en kasse med matvaror utanför någons dörr som själv inte kan eller bör gå ut och handla?

Vi följer läget och återkommer med information om församlingens verksamhet framöver. Du kan följa utvecklingen i kalendariet.

Har du frågor så kontakta gärna församlingen på 08-520 300 11
eller osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se.

Här finns information om corona och covid-19 på olika språk.
Dela gärna med dem du vet inte har svenska som första språk,
så vi sprider kunskap om viruset och hur man skyddar sig!