ÖsMotetten schema 2021

VT 2021

Ons 30/3   
Ons  7/4
Ons 14/4
Ons 21/4  
Ons 28/4 LEDIGT!

Ons 5/5
Ons 12/5
Ons 19/5
Ons 26/5 Utomhusavslutning?

Ons 9/6         19.00 Konserten ersätts av inspelade sånger:
Det spirar i Guds örtagård
Vem gjorde skyn så klar och blå
Tillägnan
Aftnen er stille
Önskan
Hur härligt vittna land och sjö

HT 2021

Lör 28/8        Kördag 9-16

Repetition jämna veckor!

Ons 8/9
Ons 22/9
Ons 6/10
Ons 20/10 Genrep!

Lör 23/10      16 Konsert: Geografisk exposé (i anslutning till FN-dagen 24/10)

Ons 3/11
Ons 17/11

Sön 28/11     11 Högmässa motetten + Kyrkokör bl.a. ”Advent” av Alice tegnér

Ons 1/12
Ons 15/12

Lör 18/12      16 Konsert: Jul- och Mariamusik (enligt plan för den som utgick december 2020)

Konserter att “ta igen” 2022:

Kvinnor från olika kontexter
Svenska kvinnor (tonsättare och poeter)
Historisk exposé: Hildegaard av Bingen, gamba, mm.
                      Efter konserten middag som avslutning på projektet!
Fanny Hensel: Zum Fest