ÖsMotetten schema 2021

VT 2021

Ons 26/5 Terminsavslutning i två mindre grupper!

HT 2021

Lör 28/8        Kördag 9-16

Repetition jämna veckor!

Ons 8/9

Sön 12/9 Högmässa kl. 11
Vasiliauskaite: Kyrie, Gloria, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei

Ons 22/9
Ons 6/10
Ons 20/10 Genrep!

Lör 23/10      16 Konsert: Geografisk exposé (i anslutning till FN-dagen 24/10)

Repertoar:
Anthem (En enda röst) av Sandra Milliken (Australien)
Tyst är det rum av Gabriella Gullin (Sverige)
Madre de los primores av Juana Inés de la Cruz (Mexiko)
Sing and shout av Dorothy Ipere (Nigeria)
Gloria av Kristina Vasiliauskaite (Baltikum)

Lua lua av Esther Scliar (Brasilien)
Journey home av Abbie Betinis (USA)
Inget jag ber om av Margarita Långberg (Ryssland/Sverige)
Lord, most holy av Lesia Dychko (Ukraina)

Ons 3/11
Ons 17/11

Sön 28/11     11 Högmässa ÖsMotetten + Kyrkokör bl.a. ”Advent” av Alice tegnér

Ons 1/12
Ons 15/12

Lör 18/12      16 Konsert: Jul- och Mariamusik (enligt plan för den som utgick december 2020)

Repertoar Jul-/Mariakonsert:
Sköld: There is no rose
Sköld: Stå upp var ljus!
Evén: Ave Maria
Aleotti: Angelus
Eriksdotter: Marias lovsång (damkör)
Rudérus: Maria (manskör)
Vasiliauskaite: Kyrie
Tegnér: Herdarna spela (damkör)

Konserter att “ta igen” 2022:

Kvinnor från olika kontexter
Karin Rehnqvist – Sveriges första kvinnliga professor i komposition
Elfrida Andrée – Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist
Alice Tegnér –
Eva Jesseye – första afro-amerikanska körledaren som blev erkänd


Svenska kvinnor (tonsättare och poeter)
Önskan                                          Elise Einarsdotter
Tillägnan                                       Monica Dominique
Hur härligt vittna land..             Wennerberg-Reuter
Det spirar i Guds örtagård        Wennerberg-Reuter
Vem gjorde skyn så klar…        Klockar
Aftnen er stille                             Backer Gröndahl
Veni sancte                                    Sköld
ur Drömlif                                     Andrée

Plus ngt från Finland, Danmark, Island


Historisk exposé: (med gamba? Mestadels Europeisk musik?)
Hildegaard av Bingen
Kassia

Fanny Hensel: Zum Fest eller kantaten Hiob