ÖsMotetten schema 2021

VT 2021

Lör 16/1        Kördag
Ons 20/1

Ons 3/2
Lör 6/2          Konsert INSTÄLLD/FRAMFLYTTAD

Ons 17/2
Ons 3/3
Ons 17/3
Lör 20/3        16.00 Konsert ÖsMotetten + Kyrkokören: Kvinnor från olika kontexter

Ons 31/3      

Ons 14/4
Sön 18/4       Högmässa kl. 11 (prel. rep från 9.30)
                      efter högmässan lunch och repetition fram till 16.00
Ons 28/4
Ons 12/5
Ons 26/5

Ons 9/6         19.00 Konsert: Svenska kvinnor (tonsättare och poeter)

HT 2021

Lör 28/8        Kördag 9-16

Ons 1/9
Ons 15/9
Ons 29/9
Ons 13/10

Lör 23/10      16 Konsert: Geografisk exposé (i anslutning till FN-dagen 24/10)

Ons 27/10
Ons 10/11
Ons 24/11

Sön 28/11     11 Högmässa motetten + Kyrkokör bl.a. ”Advent” av Alice tegnér

Ons 8/12
Ons 15/12

Lör 18/12      16 Konsert: Historisk exposé: Hildegaard av Bingen, gamba, mm.
                      Efter konserten middag som avslutning på projektet!