Våra kyrkor

 

Ösmo-Torö församling sträcker ut sig på södra

Södertörn, från Hanvedens gränsskogar i norr till Landsort ute i Östersjön i söder.

Tre kyrkor från olika epoker finns inom församlingen.


Ösmo kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet och huvuddelen från 1300-talet. Tak- och väggmålningar från 1400-talet av Albertus Pictor.

Klicka här så kan du se hur Ösmo kyrka ser ut invändigt!


Torö kyrka från 1600-talet. Träkyrka med ovanlig arkitektur. Till kyrkan hör också den s k lotskyrkogården på södra Torö.

Klicka här så kan du se hur Torö kyrka ser ut invändigt!


Landsorts kapell från 1900-talet. Kapellet mitt i byn på en av Sveriges äldsta lots- och fyrplatser på sydspetsen av ön Öja – den södra angöringen till Stockholms skärgård.

 

 

 

Besök våra kyrkor

Ösmo kyrka och Landsorts kapell är öppna för besök varje dag.

Torö kyrka är öppen i samband med gudstjänster och konserter samt vid en speciell visningsdag.

 

Kyrkobeskrivningar

Det finns kyrkobeskrivningar om Ösmo kyrka, Torö kyrka och Landsorts kapell. Hämta dessa gärna i våra kyrkor!

Du kan även ladda ner dem här:

Landsort kapell

Torö kyrka

Ösmo kyrka på svenska

Ösmo Church in English

 

 

Ösmo kyrkas renovering 2012

Under nästan hela året 2012 genomgick Ösmo kyrka en omfattande renovering. Här kan du se lite bilder från det året, och vad som gjordes i kyrkan.

Klicka här!

 

Sakristian i Ösmo kyrka gjordes om - läs här!

 

 

Torö kyrkas renovering 2011

Torö kyrka renoverades under 2011, här finns bilder från återinvigningen! Klicka här!