Återinvigning av Torö kyrka Pingstdagen 12/6 2011.

Foto: Ann Gould.

                         

Förväntansfulla besökare samlas utanför kyrkan                   Kyrkoherde Bertil Flodin läser inledningsord.

innan gudstjänsten börjar.

                         

Per-Arne Karlsson ackompanjerar första psalmen                 Interiörbild

som sjungs under det att folket tar plats i kyrkan.

Torö kyrkokör sjunger

       

Högtidlig högmässa, och Torö kyrka är fullsatt.      Efteråt minglas det vid Snarberga.