Bilder från vårt besök i Rumänien 2012

Besök på S:ta Macrina, barnhem och dagcenter

 

Boende för kvinnor utsatta för våld i hemmet

Besök i Lutherska församlingen

Ortodoxa församlingen S:t Johannes

 

Besök i klostret i Pasarea

Utanför AIDRoms lokal i Bukarest