Renovering av Ösmo kyrka 2012  

 

5 mars

Flygeln flyttas ut ur kyrkan, och inredningen börjar rivas.

   

 

8 mars

Bänkarna numreras för att sedan plockas ut ur kyrkan.

   

13-15 mars

Alla bänkar är ute, och arbetet med att plasta in ömtåliga detaljer börjar.

   

 

19-20 mars

Golvet under bänkarna bryts upp, och ytan under "dammsugs". Stenarna i koret numreras och knackas loss.

   

   

21 mars

 

 

27 mars

   

 

4 april

Sänkning av marknivån vid ingången till kyrkan har påbörjats, liksom isolering av golvet inne i kyrkan.

   

 

11 april

Ett hål i golvet har hittats. Trappan upp till koret är borttagen. Och golvarbeten pågår.

   

 

24 april

Golvläggning i vapenhuset. I kyrkan läggs rör för

golvvärmen och för elledningarna.

   

 

25 april

 

26 april

 

7 maj

   

14 maj

   

21 maj

Nu börjar golvstenarna i koret läggas tillbaka.

 

 

15 juni

Golvet har börjat läggas, och vissa snickerier har kommit på plats.

   

27 juli

Golvet är färdiglagt. Ställningar är monterade i hela kyrkan för att man ska komma åt målningarna.

 

 

9 augusti

Nu pågår rengöring för fullt! I första steget har mögel tagits bort från målningarna. Efter det rengörs "bakgrundsytan" och sedan själva målningen. På andra bilden här under ser man ett prov på vilken skillnad det kommer att bli. Ansiktet i mitten på bilden är rengjort på högra sidan, men inte på den vänstra. Arbetet beräknas vara klart i slutet på oktober...

   

 

2 oktober

Fortsatt rengöring av målningarna, och dessutom pågår arbete med predikstolen!

 

11 oktober

Det pågår febril aktivitet i Ösmo kyrka just nu!

   

 

16 oktober

En del av ställningarna har rivits! Det ser ganska "stökigt" ut i kyrkan!

   

23 oktober

En ny ytterdörr kommer på plats, och golvet behandlas. Målningarna längst fram i kyrkan rengörs.

   

 

25 oktober

Bänkarna håller på att flyttas in igen.

30 oktober

Arbete pågår med att bygga ett podium framme i koret, där körgradänger ska förvaras, och där man ska kunna placera ut stolar för kören.

Arbete med Madonna-figuren pågår också! En armatur har kommit på plats.

   

 

                                                                              Värmeelement monteras på bänkarnas undersidor.

 

1 november

I vapenhuset håller en diskbänk på att monteras, och förvaringsutrymme

skapas bakom skjutdörrar.

   

 

5 november

Byggmöte där man går igenom och tittar på nya inventarier, samt pratar om färgsättning. Taket i vapenhuset tvättas och ska målas. Knäfallet vid altaret kommer att få ett vackert guldgult tyg.

6 november

Den nya ytterdörren håller på att målas!

8 november

9 november

12 november

13 november

15 november

Nu har en del nya snickerier börjat målas. Väggarna rengörs fortfarande på sina håll, liksom golvet i koret. Aktiviteten är febril!

19 november

Möte där färgsättning av inventarier gås igenom. Det är mycket att ta hänsyn till. Nya psalmboksvagnar levereras, liksom ett nytt bok- och informationsbord. En rullstolshiss håller på att justeras in. Det är inte långt till invigning nu!

20 november

Äntligen dags att täcka av orgeln! Ett pat pipor inne i orgelhuset har blivit skadade..

 

27 november

Arbete går vidare. Nya fristående altaret är nymålat. Väggarna bättras fortfarande på. Takkronorna är nyputsade och upphängda. Ett nytt system för ljussättning av kyrkorummet har installerats och ska provas.

29 november

Nya skåp för körens kåpor har anlänt. Övriga nya skåp och förvaringsutrymmen har målats. Dopängeln som varit på renovering återvänder till kyrkan.

30 november

Flygeln flyttar trots all oreda in i kyrkan igen. Koret är fortfarande fullt av färgburkar, och altaret ska målas om.

3 december

Vaktmästeriet har börjat tömma sakristian, för att kunna börja flytta in saker efterhand. Det verkar vara mycket kvar innan man kan börja städa och flytta in saker -och invigningen är ju redan på söndag!

4 december

Det nya tyget på altarets knäfall är på plats. Nya psalmboksvagnar är målade, och altaret och ambon är nymålade.

6 december

Det ser fortfarande rörigt ut i kyrkans kor. Det pågår justeringar och måleriarbeten in i det sista. Körpodiet är målat men ska gås över med lack en gång till. Ljuskronorna har fått en lyftanordning så att man kan dra ner dem för att lättare kunna sätta i ljus. Dopängeln lyfts på plats. På kvällen stäms flygeln. Det nya bokbordet väntar på att fyllas.


7 december

Städning och iordningställande pågår för fullt! Orgeln ses över och tungstämmorna stäms inför söndagens högmässa. Tyvärr hittar vi mögel i orgeln igen! Framåt kvällen är orgeln i spelbart skick -efter att ha stått oanvänd nästan ett helt år.


8 december

Dagen innan invigning. Kyrkan städas, altardukar läggs på plats, körstolar ställs upp och notställs plockas fram.

9 december -återinvigninsdagen!