KVARTETTEN SUB ROSA


I församlingen finns sedan våren 2006 en kvartett som medverkar i en del

gudstjänster, gör ett "Musik & lyrik"-program vid alla helgon, och en

sommarkonsert i Ösmo kyrka.

Kvartetten har tagit namnet "Sub Rosa" som betyder "under rosen".

Den fembladiga rosen finns överallt i valvbågarna i Ösmo kyrka.

Rosen är full av symbolik och det är inte självklart vad Albertus Pictor

och hans medhjälpare tänkte på när de valde just rosen som dekoration

på valvbågarna i vår kyrka. Den är en Mariasymbol men också en symbol

för Kristi lidande. Dessutom har den med tystnad att göra.

I den grekiska mytologin gav kärlekens gud Eros en ros till hemligheternas

gud Harpokrates för att han skulle låta tystnaden råda när det gällde de

övriga gudarnas osedlighet. När man vid de romerska banketterna hängde

en ros över bordet var det en överenskommelse om att samtala under tystnadslöfte. Symboliken övertogs sedan av den kristna kyrkan som lät dekorera biktstolarna med fembladiga rosor. Det som sades ”sub rosa” var lagt under biktens insegel.

När vi sjunger kvartettsång under namnet ”Sub Rosa” är det kanske inte tystnad

vi i första hand tänker på, men ”under rosen” kan också betyda ”i förtroende”.

Så vill vi sjunga.


Foto: Sune Höglind

 

Historik

2006

Hösten 2006 gjorde kvartetten sin första "Musik & lyrik i allhelgonatid".

2007

4/2   "Under valv av bedjande händer", Mariamusik av Jerker Leijon

22/4  Missa brevis av Palestrina, framförd i högmässan i Ösmo kyrka

12/7  Sommarkonsert med musik av bl.a. Dowland, med Robert Eklund, luta

4/11  "Musik & lyrik i allhelgonatid", Ösmo kyrka

2008

2/3    Missa brevis av Palestrina

11/5  Medverkan i Pingstdagens högmässa i Ösmo

7/8    Fyra gambor -fyra röster, sommarkonsert i Ösmo med gambakvartett

2/11  Musik & Lyrik i allhelgonatid, Ösmo kyrka. Harriet Sjögren, diktläsning

2009

8/3    Medverkan i högmässa i Ösmo kyrka kl. 11.00

9/7    Jubileumskonsert i Ösmo kyrka, med anledning av Pictor-året.

1/11  "Musik & Lyrik i allhelgonatid", Ösmo kyrka kl. 19.00

28/11 Lunchmusik i Nynäshamns kyrka, blandad repertoar i adventstid

2010

21/2   Medverkan i högmässa i Ösmo kyrka kl. 11.00

20/6   Sommarkonsert, med bl.a. "Mässa" av Ivar Widéen

7/11   "Musik & Lyrik i allhelgonatid",Ösmo kyrka, Berit Grossman,    

           piano, Harriet Sjögren, diktläsning

2011

29/5    Medverkan i högmässa i Ösmo kyrka kl. 11.00

6/11    "Musik & Lyrik i allhelgonatid" i Ösmo kyrka,

            Berit Grossman, piano, Harriet Sjögren, diktläsning

2012

22/4    Medverkan i högmässa i Ösmo kyrka

3/11   "Musik & lyrik i allhelgonatid" i Torö kyrka kl. 16.00.

           Berit Grossman, piano, Harriet Sjögren, diktläsning

2013

18/2    Medverkan i veckomässa i samband med prostvisitation

4/7      Konsert "Wofull heart" med musik av bl.a John Dowland

11/7    Medverkan i gudstjänsten på Yxlö

3/11    "Musik och lyrik i allhelgonatid" i Ösmo kyrka kl. 16.00

            Berit Grossman, piano, Harriet Sjögren, diktläsning

2014

23/3    "Under valv av bedjande händer", Mariamusik av Jerker Leijon i Ösmo kyrka  

            med Ann-Christin Söderqvist, fiol och Berit Grossmann, piano.

23/8    Sensommarkonsert med musik av kvinnliga kompositörer

2015

8/2     "Under valv av bedjande händer", Mariamusik av Jerker Leijon i Ösmo kyrka  

            med Ann-Christin Söderqvist, fiol och Berit Grossmann, piano.

 

 

 


Lite historik:

Bilder från konserten i Ösmo kyrka den 9/7 2009

Jubileumskonsert i Ösmo kyrka 2009

Bilder från konserten i Ösmo kyrka

den 7/8 2008