Vuxenkatekumenat

En samtals- och studiegrupp

kring andlighet och kristen tro

 i Ösmo-Torö församlings regi

Vuxenkatekumenatet är en samtalsgrupp för vuxna om kristen tro.

Samtalsgruppen är uppbyggd kring en ”väg” vi tillsammans följer och där vi under resans gång både lär oss mer om kristen tro och delar erfarenheter ur livet. Vi försöker sätta ord på och skapa uttryck för en andlig längtan.

Gruppen vänder sig till vuxna som funderar över andlighet och tro. Du kan vara döpt eller odöpt, konfirmerad eller inte konfirmerad, van eller ovan vid kyrkans liv.

Tillsammans med andra får du samtala om den kristna tron. I en liten grupp får du dela livserfarenhet med andra och finnas med i en öppen gemenskap.

Gruppdeltagarnas funderingar styr mycket av innehållet i samtalen och övningarna.

 

Gruppen kan fungera som en förberedelse för dig som inte är döpt eller konfirmerad, då det finns möjlighet att bli det under resans gång.

Förr fanns sällan utrymme för konfirmandernas egna frågor. Här får du möjlighet att ställa dem och höra hur andra vuxna tänker.

Äventyret Vuxenkatekumenatet sträcker sig över två terminer. Vi börjar i september.

Ring gärna om du  har frågor:

Peter Mourath  08-520 389 24

eller maila: peter.mourath@svenskakyrkan.se

Välkommen till en spännande resa!

ANMÄLNINGSBLANKETT finns att hämta som pdf här.

Personliga intryck och kommentarer från några deltagare:

“När jag anmälde mig hade jag en ganska vag uppfattning om vad som väntade. Det jag såg fram emot var ett forum för diskussioner. Men det har varit så mycket mer. I en varm och välkomnande gemenskap har jag växt som människa och hittat min riktning i livet”.
Susanne

 

“Ett stort tomrum har fyllts”.
Lou-Lou

 

“Trosvandringen vi hade i kyrkan var för mig en oförglömlig upplevelse”.
Lennart

 

“För mig har detta år haft stor betydelse. Jag har fått inblick i kyrkans värld och hur den fungerar. Fått många nya kunskaper om bibeln, historia, bönen mm. Men framför allt, och det är det viktigaste, har jag förstått församlingens betydelse. Den gemenskap som uppstått och den glädje som jag känner är nog den verkliga människokärlekens källa. Allt blir större och mer berikande när man delar det. Jag tror att det var det Jesus menade att vi skulle förstå och göra”.
Lena