Personlig utveckling

Här återfinner du kurser och andra aktiviteter som syftar till att fördjupa kunskapen om dig själv, den kristna religionen och dina medmänniskor.

 

VUXENKATEKUMENAT är en samtals- och studiegrupp kring andlighet och kristen tro i Ösmo-Torö församlings regi.

 

Vad tror du att du tror på?

Någon gång mitt i livet brukar de andliga frågorna komma ikapp en. Men vem skall man då prata med? Folk kan ju tro att man har blivit religiös, fast man bara har börjat undra litet!
Nu har du chans att få samtala om tro och livsfrågor i en avspänd och öppen atmosfär!

Anmäl dig till KATEKUMENATET
i Ösmo-Torö församling!
Vi startar i september.

Mer information får du genom att ringa kyrkoherde Peter Mourath på 08-520 389 24.