Kyrkogården

 

Kyrkogården är våra avlidnas vilorum. Den är en helgad plats

och en minnenas lund.Tänk därför på följande:

Den enskildas grav skall underordna sig kyrkogårdens stämningsfulla helhetsbild. Gravvårdens värde ligger inte i om den är mer eller mindre påkostad, utan i en samverkan med omgivning och i minnesmärkets konstnärliga innehåll. 

Ansvaret för begravningsplatsen skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavaren.

Församlingen sköter de allmänna ytorna och gravrätts-innehavaren ansvarar för att hålla sina gravar i ordnat och värdigt skick.

Som gravrättsinnehavare kan du mot en avgift låta församlingen sköta graven. 

 

Gravsten

Gravsten ska godkännas av församlingen. Ansökan med ritning lämnas till pastorsexpeditionen. Även ny inskription ska godkännas innan den utförs. Emot en arbetskostnad kan församlingen i vissa fall utföra justering av gravstenar.

Kontakta kyrkogårdsexpeditionen för mer information.

 

Gravlyktor

Mellan 15/4-15/10 tas gravlyktor bort för att undvika olyckor i samband med skötseln av grönytorna på kyrkogården. Kvarglömda lyktor förvaras vid kyrkogårdsexpeditionen. 

 

Glasvaser och Glasburkar

Glasvaser och glasburkar får ej användas på kyrkogården på grund av olycksrisken (plastvaser finns att låna). Porslin och annat ömtåligt material sätts ut på egen risk.

 

Gravskötsel

Kyrkogården kan erbjuda följande skötsel: 

Sommarskötsel:

Året runt skötsel:

Graven hålls i vårdat och värdigt skick och skötseln utförs på ett professionellt sätt. 

 

Gravrättsinnehavare

Meddela alltid adressändring till pastorsexpeditionen.

 

 

Prislista

Justering av gravsten:  350 kr/timme ev. material kostnad tillkommer

Gravplats utan häck

Sommarskötsel 350 kronor

Åretruntskötsel 550 kronor

 

Gravplats med häck

Sommarskötsel 450 kronor

Åretruntskötsel 650 kronor

 

Alla priser är per gravnummer, dvs. är det en dubbelgrav blir priset det dubbla.

 

För vidare upplysning kontakta

Kyrkogårdsexpeditionen     08-520 306 76

                                           070-26 22 445

Eller

Pastorsexpeditionen          08-520 300 11

 

 

Minneslunden vid Ösmo kyrka

 

Minneslunden

Ösmo-Torö församling svarar för skötsel och underhåll av minneslunden.

Besökare bör tänka på att minneslunden är  en plats ägnad åt stillhet.

Hund hålls kopplad.

Smyckningsplatsen runt dammen är avsedd för gravljus,
snittblommor och kransar, men kan inte betraktas som enskild gravplats. Sålunda tas t.ex. eventuella planteringar bort.

Gravlyktor och ljushållare kan placeras på smyckningsplatsen under perioden 15 oktober

till 15 april.

Kvarglömda lyktor förvaras vid kyrkogårdsexpeditionen.

Vid frågor kontakta Kyrkogårdsexpeditionen
tel. 08-520 306 76 eller

070-26 22 445
eller pastorsexpeditionen

tel. 08-520 300 11