Tel: 08-520 300 11
Fax: 08-520 389 05

osmo.pastorat@svenskakyrkan.se

osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Adress

Pastorexpeditionen,
Kyrkvägen 31,
148 31 Ösmo


Besöks- och teletid:    tis, ons 10–12,       

                                         tors 13–15

Du kan alltid prova att ringa även andra tider -vi svarar alltid om någon är på plats!

Församlingshemmet

Kyrkvägen 8

Tel: 08-520 300 11
Fax: 08-520 389 05

osmo.pastorat@svenskakyrkan.se

osmo-toro.forsamling@svenskakyrkan.se


Lokalbokning

08-520 300 11

Kyrkoherde
Peter Mourath
  

Tel: 08-520 389 24

SMS:076-776 1572

Hem: 08-520 316 65

peter.mourath@svenskakyrkan.se

Komminister
Allan Willny

Tel: 08-520 309 02
SMS: 070-378 84 92

allan.willny@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog
Nina Åkerlind

Tel: 08-520 309 82
SMS: 076-776 1571

nina.akerlind@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent
Johan Demarkesse

 


Tel: 08-520 382 82

Telefontid:
Tis     10-11

johan.demarkesse@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker, informationsansvarig
Katarina Rudérus

Tel: 08-520 382 81

SMS: 076-776 1573

katarina.ruderus@svenskakyrkan.se


Kyrkomusiker
Barna Both

Tel: 08-520 385 18
SMS: 076-776 1574

barna.both@svenskakyrkan.se

Kyrkomusiker
Unni Eriksdotter

 

Tel: 08-520 309 24
SMS: 076-101 2674

 

unni.eriksdotter@svenskakyrkan.se

 

Kyrkvaktmästare
Lisa Permér

 

Tel:08-520 309 49

070-284 21 68

 

lisa.permer@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer
Hillevi Nisser

Tel: 08-520 307 02

hillevi.nisser@svenskakyrkan.se

 

Husmor
Ami Ullman

Tel: 08-520 273 66
SMS: 076-776 20 08

ami.ullman@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och fastighetschef

Lars Faaren

Tel: 08-520 306 76

mobil: 070-26 22 445

lars.faaren@svenskakyrkan.se

Kyrko-/kyrkogårdsvaktmästare

Therese Bender 

Tel: 08-520 27 369

Mobil: 070-229 11 67

therese.bender@svenskakyrkan.se

Ekonomiaassistent
Annica Kilegård Brissman

 

Tel: 08-520 305 02
Mobil: 076-776 15 75

annica.kilegard.brissman@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsvaktmästare, säsong

Jimmy Dodzeén


 

 

 

Kyrkogårdsexp.

Tel: 08-520 306 76

 

 

Församlingshemmet

Tel: 08-520 304 03

 

 

Sockenstugan

Tel: 08-520 304 09

 

 

Ösmo Kyrka, sakristian

Tel: 08-520 386 36

 

 

Torö Kyrka, sakristian

Tel: 08-520 310 23

 

 

Snarberga, Torö församlingshem

Tel: 08-520 313 26

 

  Kyrkofullmäktiges ordförande
Ulf Söderström
Tel: 08-520 313 38 ulbrittsoder@gmail.com

Kyrkorådets ordförande

Susanne Stjärnkvist

Tel: 070-683 88 25 susanne.stjarnkvist@gmail.com
 

Begravningsombud

Camilla Elmius

073-616 73 09  
 

Församlingens postgiro

Församlingens bankgiro

Swish servering

Swish internationella gruppen

1011 55-0

5662-7912

1233275187
1233502556

Swish servering

123 327 5187

Swish internationella gruppen

123 350 2556

 

Swish Kollekt

123 157 5273