Diakoni

Vår diakoniassistent Johan Demarkesse når du på telefon

08-520 382 82.

Telefontid:

Tis     10-11
Tors  15-16

 

Personligt samtal

För stöd, rådgivning och vägledning vid olika livssituationer

 

 

Frivilligt arbete

Inom församlingen bor många som uppskattar och behöver sällskap eller en hjälpande hand. Välkommen att kontakta diakonin om du söker ett sammanhang där du verkligen behövs. Man får mycket av att ge!

                  

Gemenskap

                  

Äntligen måndag: Varje måndag kl. 11-14 i Sockenstugan, Ösmo. En träffpunkt för dig som vill äta en enkel lunch, fika, prata eller "bara vara". Start den 9/9.

Stickkontakt: Varje onsdag kl 17.00 – ca 19.00 träffas stick- och handarbetssugna i Sockenstugan. Där småpratas och fikas det samtidigt som alster tillverkas. Ett par gånger om året hålls bazar och intäkterna går till församlingens internationella insamling.

                  

Mansgrupp: En grupp där män i alla åldrar träffas för gemenskap. Kanske samtalar vi utifrån angeläget tema, gör utflykt, tillverkar något, lagar middag eller kvällsfika. Vill du få nya vänner är detta en bra möjlighet.

                  

Syföreningen:

Träffas en måndag i månaden. Kontakta Anita Lundin för mer info. Tel: 520 380 50

Internationella gruppen: Läs mer om Ösmo-Torö församlings internationella arbete under annan flik.

En av grundpelarna i Svenska kyrkans internationella arbete är att stärka människors egen förmåga att förändra och att kräva sina mänskliga rättigheter. Svenska kyrkans internationella arbete stöttar människor oberoende av deras politiska hållning eller religionstillhörighet. I en stor mängd projekt arbetar man över hela världen. Finansieringen sker genom gåvor och kollekter.

                  

Samverkan

Diakonin samverkar med både kommunen, grannförsamlingar och andra organisationer.

                  

 

Tystnadsplikt

Tystnadsplikten inom diakoni är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården. Samtalen är kostnadsfria.

 

 

 


Gemenskapsträffar


Träff för daglediga

Tisdagar i Snarberga, Torö

13.00 Andakt i Torö kyrka
Därefter samvaro och fika i Snarberga

 

P.g.a corona-viruset har Träff för daglediga paus under resten av temrminen. Vi ses till hösten!


Vi träffas och pratar, äter goda smörgåsar och dricker kaffe/te,
samt får sjunga allsång eller lyssna på något kort
föredrag eller tävla i frågesport!

Fikat kostar 40 kr.

Mer info får du av Johan Demarkesse.


Torsdagslunch

Torsdagar kl. 11.30-13.00
Vi samlas kl. 11.30 och får höra något spännande
föredrag, sjunga lite tillsammans eller annat!
Lunchen börjar kl. 12.00 och kostar 50 kr.

 

Våren 2020


P.g.a corona-viruset har Torsdagslunchen paus under resten av terminen. Vi ses till hösten!


Välkomna önskar Allan & Ami