Visning av nya sakristian

Söndagen den 10 februari 2008 återöppnade vi Ösmo kyrkas sakristia efter en omfattande renovering som påbörjades under eftersommaren föregående år.

De som deltog i högmässan fick tillfälle att

efter gudstjänsten bese rummet från 1100-talet.

Ett nytt tegelgolv har ersatt plankgolv och heltäckningsmatta. Väggar och valvtak är rengjorda. Inredning och möbler är tillverkade i ek och armaturen är formgiven av arkitekten Mona Lantzourakis,

som också har lett ombyggnaden. Det hela har övervakats av 1:e landsantikvarie Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum.

Arnold Persson, ordf. i kyrkogårds- och fastighetsnämnden har drivit hela projektet och kunde

berätta att omdaningen har kostat c:a 1.100.000 kr varvav 500.000 utgörs av statsbidrag.

Nedan några bilder från sakristian.

 

 

 

Folk börjar samlas till högmässa.

Arnold Persson och Mona Lantzourakis

får blommor.

Efter gudstjänsten bjuds församlingsborna in i sakristian för visning.

Arkitekten Mona Lantzourakis berättar om arbetet.

Efter högmässan och visningen smakar det bra med festligt kyrkkaffe i Sockenstugan.